Πήλινο τραγικό προσωπείο

1ος-μέσα 2ου αι. μ.Χ.

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα Δημοσίου Βίου | Αριθμ. Προθήκης 60

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
  • Κατηγορία: ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ - ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books