Πήλινη προτομή Διονύσου που κρατάει κάνθαρο (είδος κυπέλλου) και αυγό.

Το αυγό, σύμβολο ευγονίας και αναγέννησης συνδέεται με τη λατρεία του Διονύσου ως χθόνιας θεότητας. Η προτομή προέρχεται από τον βοιωτικό χώρο και είχε πιθανότατα ταφικό προορισμό. 380-360 π. Χ.

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα Α1-Α2 | Προθήκη 18 | Αριθμ. Ευρετηρίου 2148

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΛΟΥ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books