Αττικός μελανόμορφος σκύφος

Αττικός μελανόμορφος σκύφος. Στη μία όψη απεικονίζονται Σάτυρος και Μαινάδες να χορεύουν γύρω από το άγαλμά του Περικιόνιου Διονύσου, ενώ στην άλλη τρεις κωμαστές, 500-495 π.Χ.Αττικός μελανόμορφος σκύφος

Αττικός μελανόμορφος σκύφος

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 54 | Προθήκη 81 | Αριθμός 5 | Αριθμ. Ευρετηρίου 498

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books