Πήλινο προσωπείο νεαρού σατύρου

Πήλινο προσωπείο νεαρού σατύρου. 1ος αι. π.Χ.

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 59 | Προθήκη 23 | Αριθμός 2 | Αριθμ. Ευρετηρίου 13622

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ, ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ - ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books