Αττικός ερυθρόμορφος χους

Αττικός ερυθρόμορφος χους με παράσταση Διονύσου μεθυσμένου που υποβαστάζεται από Σάτυρο.

Προπορεύεται Μαινάδα με αυλό και ακολουθεί νεαρός Σάτυρος με δάδα. Περ. 425 π.Χ.

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 56 | Προθήκη 122 | Αριθμός 15 | Αριθμ. Ευρετηρίου 1218

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books