Αττικός ερυθρόμορφος χους

Αττικός ερυθρόμορφος χους με παράσταση Διονύσου μεθυσμένου που υποβαστάζεται από σάτυρο.

Προηγείται νεαρός Σάτυρος που φωτίζει το δρόμο. Περ. 425 π.Χ.

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 56 | Προθήκη 122 | Αριθμός 14 |Αριθμ. Ευρετηρίου 1219

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books