Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Αττικός ερυθρόμορφος δίνος με παράσταση του Διονύσου και του θιάσου του από Σατύρους και Μαινάδες (Ζωγράφος του Δίνου), 420-410 π.Χ.Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Αττικός ερυθρόμορφος δίνος


Αττικός ερυθρόμορφος δίνος


 

Αττικός ερυθρόμορφος δίνος


Αττικός ερυθρόμορφος δίνος


Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 56 | Προθήκη 121 | Αριθμός 17 | Αριθμ. Ευρετηρίου 14500

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books