Τι γνωρίζουμε για τη σκηνογραφία;

erotiseis 1

Τα κείμενα και οι εικόνες των αγγείων μαρτυρούν ότι στις αρχαίες παραστάσεις πρέπει να υπήρχε κάποιου είδους σκηνογραφία. Θα πρέπει όμως να φανταστούμε τα «σκηνικά» αυτά πολύ διαφορετικά από αυτά που έχουμε σήμερα στο μυαλό μας.

24 grammata covers pdf

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books