Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Αττικός ερυθρόμορφος δίνος με παράσταση σατυρικού δράματος.

Άντρες που υποδύονται τους Σατύρους κινούνται γύρω από έναν αυλητή που στέκεται στο κέντρο (Ζωγράφος του Δίνου των Αθηνών) Περ. 430 π.Χ.Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Αττικός ερυθρόμορφος δίνος

Θέση στο μουσείο

  • Αίθουσα 56 | Προθήκη 121 | Αριθμός 2 | Αριθμ. Ευρετηρίου 13027

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Μουσείο - Μνημείο: ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
  • Κατηγορία: ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ - ΣΚΗΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αναζήτηση Εκθεμάτων

Μουσείο - Μνημείο

Κατηγορία

Ψηφιακό Υλικό

theater digital library

flipping books